Schulden Herschikken

Schulden Herschikken

4de module van Financiële Zekerheid voor Nu: 

Schulden herschikken en (her-)financieren

U bent eigenaar van (een of verschillende) onroerend(e) goed(eren) en zoekt een bijzondere oplossing voor een bijzondere situatie? Herkent u zich in een van de volgende situaties? Bijvoorbeeld:

 • U heeft naast misschien een nog lopend hypothecair krediet ook nog niet-hypothecaire kredieten af te betalen? U zoekt hiervoor een herfinanciering of een schuldcentralisatie?
 • Uw kredieten worden u allemaal wat zwaar en u wenst een lagere maandlast? U zoekt hiervoor een herfinanciering of een schuldcentralisatie?
 • U wenst uw schulden te herschikken om zo uw schulden te verlichten? U zoekt hiervoor een herfinanciering of een schuldcentralisatie?
 • U scheidt uit de echt? U wenst uw echtgeno(o)t(e) uit te kopen door betaling van een uitkoopsom na uw echtscheiding? U zoekt hiervoor een financiering?
 • U wenst uit onverdeeldheid te treden met uw mede-eigenaars van (een) onroerend(e) goed(eren)? U zoekt hiervoor een financiering?
 • U wenst uit onverdeeldheid te treden met mede-erfgenamen na een erfenis? U zoekt hiervoor een financiering?
 • U erft en moet successierechten betalen? U zoekt hiervoor een financiering?
 • U wenst extra liquiditeiten te verwerven? U zoekt hiervoor een financiering? 

ONZE.OPLOSSING voor u:

Gebruik uw bestaand(e) onroerend(e)  goed(eren) als hypothecair pand om uw schulden te herschikken (schulden herfinancieren, schuldcentralisatie) en ze zo te verlichten,  om die uitkoop te financieren, om die uit-onverdeeldheid-treding te financieren, om die successierechten te betalen, om die extra liquiditeiten te verwerven. Dit alles kan, via een hypothecair krediet. Het is een vorm van verwerven van “financiële zekerheid voor nu” in specifieke gevallen. 

Sterke punten:

 • Snelheid en flexibiliteit: mogelijks beslissing omtrent acceptatie in 48 uren, zonder vooraf documenten te moeten indienen
 • Looptijden mogelijk van 1 tot 30 jaren ( maximum 25, indien opbrengsteigendom = pand)
 • Eindleeftijd tot 75 jaar (of hoger, indien jongste ontlener voldoende afbetalingscapaciteit )
 • Stabiliteit beroepsinkomsten slechts minstens 6 maanden (2 jaar, indien zelfstandige)
 • Vervangingsinkomen kan volledig meetellen om het inkomen te berekenen
 • Kinderbijslag en alimentatie kunnen volledig meetellen om het inkomen te berekenen
 • Het gezamenlijk beroepsinkomen mag bestaan uit louter 2 vervangingsinkomens – op voorwaarde: geen negatieve elementen aanwezig
 • Breuk lasten/inkomsten van 45% tot 60%, naargelang hoogte gezamenlijk inkomen
 • Gevraagd leefoverschot = slechts 900 EUR voor een alleenstaande en 1.000 EUR voor een koppel ( telkens, plus 125 EUR per persoon ten laste)
 • Herfinanciering en schuldcentralisatie via hypothecair krediet kunnen vanaf slechts 51% onroerend doel
 • Bij herfinanciering en schuldcentralisatie is verlenging van de resterende duurtijd van het hypothecair krediet mogelijk (!)  (Meeste kredietmaatschappijen weigeren dit)

Voor een goeie babbel hierover en een oplossing op uw maat:

Contacteer.ons