POZ.

ONZE.OPLOSSING voor u :

1ste module – 2de luik van Financiële Zekerheid voor Straks = POZ

NIEUW!  POZ = de PensioenOvereenkomst voor Zelfstandigen (dus zelfstandigen in eenmanszaak, zonder een vennootschap). Sedert 30.06.2018 kunnen de 370.000 zelfstandigen zonder vennootschap ( = zgn. eenmanszaken)  niet meer alleen een VAPZ afsluiten maar cumulatief ook een POZ (net zoals nu reeds de zelfstandigen met een vennootschap cumulatief een VAPZ en een IPT kunnen afsluiten). 

= Kapitalisatiestelsel: u bouwt door uw eigen sparen op uw maat uw eigen kapitaal op uw maat op tegen uw pensioenleeftijd.

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen ( POZ ) is onderdeel van de zgn. “2de pensioenpijler”.

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen ( POZ ) is toegankelijk  voor zelfstandigen zonder vennootschap (eenmanszaken) en is een cumulatieve fiscaal vriendelijke aanvullende pensioenopbouw, bovenop het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen ( POZ ) in een notendop:

De principes van de POZ zijn quasi dezelfde als deze van de IPT, namelijk: 

  1. Premies aftrekbaar als beroepskost (= aantrekkelijk belastingvoordeel);
  2. Aantrekkelijk rendement op de premies;
  3. POZ cumulatief combineerbaar met VAPZ;
  4. POZ = mogelijkheid om (bovenop VAPZ) veel meer te sparen dan in een VAPZ: de bovenlimiet van POZ = de 80% regel;
  5. Fiscaal gunstige bejegening van de eindprestatie;
  6. Financiering aankoop vastgoed via POZ mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

 

Voor een goeie babbel hierover en een oplossing op uw maat:

Contacteer.ons