Beroeps-inkomensvermindering of -verlies.

Beroeps-inkomensvermindering of -verlies.

2de module van Financiële Zekerheid voor Nu : Financiële zekerheid tegen Beroepsinkomensvermindering of beroepsinkomensverlies wegens arbeidsongeschiktheid door ongevallen en/of ziekten 

FEIT : Ziekte, ongeval, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit… kan ook u overkomen: 

 • 1 actieve persoon op 10 wordt tijdens zijn loopbaan arbeidsongeschikt;
 • 2/3 van de arbeidsongeschiktheden worden veroorzaakt door stress, depressie of rugpathologiëen;
 • 1/4 van de arbeidsongevallen overkomt jongeren onder de 30 jaar;
 • Het aantal invaliden is de laatste tien jaar met 30% gestegen.

GEVOLG als zelfstandige of als u een vrij beroep uitoefent:

 • u ontvangt niets gedurende de eerste maand arbeidsongeschiktheid;
 • vervolgens bedraagt de wettelijke maandelijkse tussenkomst tussen +/- 900 EUR en +/- 1.500 EUR bruto, in functie van uw familiale situatie, tot het einde van het 1ste jaar arbeidsongeschiktheid;
 • er bestaan wettelijke maxima voor arbeidsongeschiktheid; u verliest 100% van uw inkomen dat deze maxima overschrijdt.

GEVOLG als loontrekkend particulier werknemer:

 • u verliest minstens 40% van uw salaris tijdens het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid;
 • de wettelijke maandelijkse tussenkomst bedraagt tussen € 1 413,62 en maximaal € 2 120,301 bruto, in functie van uw familiale situatie, tot het einde van het 1ste jaar arbeidsongeschiktheid;
 • er bestaan wettelijke maxima voor arbeidsongeschiktheid; u verliest 100% van uw inkomen dat deze maxima overschrijdt.

BESLUIT : arbeidsongeschiktheid veroorzaakt aanzienlijk inkomensverlies

ONZE.OPLOSSING voor u : Gewaarborgd Inkomen

In een notendop:

 • Maandelijkse rente bij arbeidsongeschiktheid;
 • Terugbetaling van de premie;
 • Bijkomende financiële tussenkomst ‘revalidatie’ mogelijk;
 • Voor zelfstandigen met een vennootschap (Kleine Onderneming (K.O.) ) zijn daarbovenop ook mogelijk:
  • Bescherming van de omzet van de vennootschap;
  • Bescherming van de vaste kosten van de vennootschap.

Sterke punten:

 • Dekking 24/24 u en 7/7 d;
 • Ziekte en alle ongevallen (beroep & privé);
 • Uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid;
 • Uitkering aan 100% bij volledige arbeidsongeschiktheid (min. 67%);
 • Jaarlijkse automatische indexatie van de rente mogelijk (geïndexeerde rente);
 • Bijkomende jaarlijkse financiële tussenkomst ‘revalidatiekosten’;
 • Wereldwijde dekking;
 • Contract tot 65 jaar;
 • Beperkte duur mogelijk op aanvraag;
 • Premie fiscaal aftrekbaar (bij aangifte van de werkelijke beroepskosten);
 • De gekozen carenstijd blijft ongewijzigd, zelfs na de leeftijd van 60 jaar;
 • Geen wachttijd voor ziekte en ongevallen;
 • Dekking voor de meest courante recreatieve (sport)activiteiten zonder bijpremie;
 • Dekking motorrijden op de openbare weg voor toerisme en zaken zonder bijpremie.

Risico’s

Uitsluitingen zoals

 • voorafbestaande aandoeningen/symptomen/arbeidsongeschiktheids- en/of invaliditeitspercentages;
 • niet medisch geobjectiveerde aandoeningen/arbeidsongeschiktheid;
 • gebruik van drugs;
 • professionele sportbeoefening;
 • niet-professionele of recreatieve sportbeoefening die zich, gedeeltelijk of volledig, in het luchtruim afspeelt of gebruik maakt van vecht- en/of verdedigingstechnieken of gebruik maakt van snelheid en/of behendigheid met behulp van mechanische middelen; tenzij uitdrukkelijk goedgekeurd door de verzekeraar.

Een “Gewaarborgd Inkomen” = onderschrijfbaar door gezonde personen van 18 tot 55 jaar die een beroepsinkomen hebben en dit financieel zeker willen stellen tegen de gevaren van ongeval en ziekte.

DIVERSE MOGELIJKHEDEN OP UW MAAT

GEWAARBORGD INKOMEN KAN OOK VOORZIEN WORDEN als
bijkomend luik BINNEN UW VAPZ
(zelfstandigen en zelfstandige
bedrijfsleiders K.O.), UW POZ (zelfstandigen) OF UW IPT
(zelfstandige bedrijfsleiders K.O.) onder de vorm van een zgn. “AVRI” (Aanvullende Rente Invaliditeit) welke onderschrijfbaar is tot 64 jaar

Voor een goeie babbel hierover en een oplossing op uw maat:

Contacteer.ons