Over.ons

Over.ons

WAT?   VOOR WIE?   HOE?

WAT doet 2Be.Sure2?

2Be.Sure2 levert op maat, uw opbouw van:

Financiële Zekerheid voor Nu

 • Nu, beschermen tegen de kosten van hospitalisatie en zware ziekten, tegen beroepsinkomensvermindering of -verlies door ongeval en/of ziekte, , tegen vroegtijdig overlijden, tegen te zware schuldenlasten
 • Nu, beschermen van uw have en goed (uw “vermogen”) tegen de risico’s van het dagelijkse beroeps- en/of privéleven (uw materiële goederen, uw aansprakelijkheid, uw bedrijfsschade, schade door cybercriminaliteit…).

Financiële Zekerheid voor Straks

 • Nu bouwen aan aanvullende-pensioenoplossingen, voor meer gemoedsrust, straks;
 • Nu investeren in aankoop/verbouwing/renovatie van uw eigen woning (huis/appartement) en/of opbrengstvastgoed, voor meer gemoedsrust, straks;
 • Nu uw huis/appartement behouden na echtscheiding, nu uw geërfd huis/appartement behouden i.p.v. verkopen (andere erfgenamen uitkopen), voor meer gemoedsrust, straks;
 • Nu uw schulden herschikken naar een lagere maandlast, voor meer gemoedsrust, straks;
 • Nu sparen, voor meer gemoedsrust, straks;
 • Nu rendabel beleggen met ingebouwde zekerheden, voor meer gemoedsrust, straks.

 

VOOR WIE doet 2BE.SURE2 het?

 • Zelfstandigen;
 • Zelfstandige bedrijfsleiders van Kleine Ondernemingen;
 • Particulieren.

 

HOE doet 2Be.Sure2 het?

2Be.Sure2 stelt samen met u moduleerbare totaaloplossingen voor uw opbouw van uw Financiële Zekerheid op uw maat op.

 

Wie zijn wij?

Onze motivatie

Telg van “kleine middenstanders", zag Zaakvoerder Mark De Ketelbutter pa en meewerkende echtgenote ma, bijna 4 decennia lang hun benzinestation-annex-garage runnen langs de steenweg Aalst-Brussel. Hij zag hen hard werken, 7 op 7 van 6u ’s morgens tot na 22 uur ’s avonds. Het sociale vangnet voor zelfstandigen was er een met zéér grote gaten. Na 4 decennia van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen, ontvangt pa 985,40 EUR (!) rustpensioen per maand. “Gelukkig” ontvangt ma “daarbovenop” 282,68 EUR (!) rustpensioen vanuit een korte loopbaan als werkneemster in haar jonge jaren. Samen “genieten” pa en ma dus 1.268,08 EUR rustpensioen per maand! Niet te doen! Mark maakt er daarom zijn levenswerk van, zelfstandigen, zelfstandige bedrijfsleiders en particulieren te helpen anticiperen om financieel zeker te zijn tijdens hun actieve loopbaan én om financieel zeker te zijn nà hun actieve loopbaan. 

Korte geschiedenis van onze onderneming

Universitair jurist Mark De Ketelbutter is actief in de verzekeringssector sedert 1986, achtereenvolgens in alle hoedanigheden:

 • Als verzekeaar (bij een verzekeringsmaatschappij);
 • Als verzekerde (als Hoofd Verzekeringsdienst bij een Europees georiënteerd multinationaal tanktransportbedrijf en bij een bedrijf voor gecombineerd vervoer);
 • Als verzekeringsmakelaar:
  • Als bediende bij een verzekeringsmakelaar;
  • Als zelfstandig verzekeringsmakelaar (sedert 1994 in bijberoep, sedert 2008 in hoofdberoep).

Sedert de zomer van 2011 werkt Mark als zaakvoerder vanuit zijn eigen vennootschap 2Be.Sure2 bvba.

Mark De Ketelbutter = universitair jurist met +30 jaren ervaring = uw waarborg!

Onze ambitie

Uw wegwijzer zijn naar financiële zekerheid.

 “2Be.Sure2” bvba : onze firmanaam is doordacht en bewust gekozen en geeft uitdrukking aan de uitgesproken klantgerichte en oplossingsgerichte aanpak van Mark De Ketelbutter:

 • Zeg: "To be sure too";
 • "To be sure too" = "Om ook zeker te zijn";
 • Vandaar ook onze baseline: "Uw wegwijzer naar financiële zekerheid".

Via onze volgehouden permanente vorming en regelmatige bijscholing wijzen wij u ùw weg naar ùw financiële zekerheid.

***

Lijst van door Mark De Ketelbutter gevolgde Permanente Vorming / Regelmatige Bijscholing inzake verzekeringsbemiddeling en -distributieopleidingen (met aanwezigheidsattest)   periode  2012-2019

 • Basis Leven KMO: VAPZ – 14/05/2012
 • Actualisatie fiscaliteit m.b.t. bedrijfsbeheer en verzekeringstakken – 21/05/2012
 • Basis Leven KMO: IPT -  30/05/2012
 • Basis Leven KMO: softwaregebruik VAPZ+IPT – 04/06/2012
 • Private Insurance (Verzekeringen Tak 21) – 16/10/2012
 • Softwaregebruik Kredieten + Overlijdensverzekeringen – 06/02/2013
 • AG Care Hospitalisatieverzekering (1ste + 2de sessie) – 28/03/2013 + 30/04/2013
 • Levensverzekering individueel en collectief Tak 21+Tak 23 (1ste + 2de sessie) – 27/05/2013 + 29/05/2013
 • Financiële Analyse (Levensverzekering individueel en collectief Tak 21+Tak 23) (1ste + 2de sessie) – 07/10/2013 + 14/10/2013
 • Voorkoming witwassen geld en financiering terrorisme – 18/02/2014 (via internet) + 28/05/2014, incl. examen met vrucht afgelegd
 • Personenbelasting – Basis (1ste + 2de sessie) (verzekeringstakken die aan bod kwamen = levensverzekering individueel en collectief (Tak 21+Tak 23), brandverzekering (Tak 8), gewaarborgd inkomen (Tak 2), autoverzekering (casco – Tak 3 + BA – Tak 10a), persoonlijke ongevallenverzekering (Tak 1a) – 17/03/2014 + 18/03/2014
 • Financiële Analyse (Levensverzekering individueel en collectief Tak 21+Tak 23) (1ste + 2de  sessie) – 24/03/2014 + 31/03/2014
 • DKV Home Care Ziekteverzekering (Tak 2) – 12/05/2014
 • Aanvullende Pensioenen (verzekeringstakken die aan bod kwamen = levensverzekering individueel en collectief Tak 21+Tak 23) – 19/05/2014
 • Update Fiscaliteit (verzekeringstakken die aan bod kwamen = levensverzekering individueel en collectief (Tak 21+Tak 23), gewaarborgd inkomen - hospitalisatieverzekering (Tak 2), autoverzekering (casco – Tak 3 + BA – Tak 10a), persoonlijke ongevallenverzekering (Tak 1a) – 21/05/2014
 • Levensverzekering individueel en collectief Tak 21+Tak 23 (1ste + 2de sessie) – 03/06/2014 + 10/06/2014
 • Impact van Twin Peaks II voor de verzekeringstussenpersonen + met vrucht examen afgelegd (resultaat: 87%) – 10/07/2014
 • Kredieten aan particulieren – 30/09/2014
 • Financiële Analyse (1ste + 2de sessie) – 11/05/2015 + 18/05/2015
 • Update fiscaliteit 2015 (verzekeringstakken die aan bod kwamen = levensverzekering individueel en collectief (Tak 21+Tak 23) – 21/05/2015
 • Grondige fiscale opleiding: hypothecaire woonkredieten, (nieuwe) woonbonus, levensverzekering en pensioensparen (1ste + 2de sessie) – 02/06/2015 + 09/06/2015
 • De kredietverzekering (Tak 14) – 08/12/2015
 • Fiscaliteit van de woonkredieten vandaag (verzekeringstakken die aan bod kwamen = levensverzekering individueel en collectief (Tak 21+Tak 23) – 27/01/2016
 • De fiscale wetgeving “Aanvullende Pensioenen” Fiscaliteit (verzekeringstakken die aan bod kwamen = levensverzekering individueel en collectief (Tak 21+Tak 23), gewaarborgd inkomen (Tak 2), persoonlijke ongevallenverzekering (Tak 1a) – 16/02/2015
 • DKV en de makelaar: partners, ook in de digitale wereld (verzekeringstak die aan bod kwam = ziekte (Tak 2) – 22/02/2016
 • Personenbelasting Fiscaliteit (verzekeringstakken die aan bod kwamen = levensverzekering individueel en collectief (Tak 21+Tak 23), gewaarborgd inkomen (Tak 2), autoverzekering (casco – Tak 3 + BA – Tak 10a), persoonlijke ongevallenverzekering (Tak 1a) (1ste en 2de sessie) – 08/03/2016 + 15/03/2016
 • Topics AG Care – 11/03/2016
 • Seminarie “Levensverzekeringen vandaag” (verzekeringstakken die aan bod kwamen = levensverzekering individueel en collectief (Tak 21+Tak 23), kapitalisatieverrichtingen (Tak 26) – 24/03/2016
 • Financiële Analyse (1ste + 2de sessie) – 25/04/2016 + 02/05/2016
 • Nieuwe hospitalisatieproducten DKV (verzekeringstak die aan bod kwam = Ziekte (Tak 2) – 28/04/2016
 • Update fiscaliteit 2016 (verzekeringstakken die aan bod kwamen = levensverzekering individueel en collectief (Tak 21+Tak 23) – 23/05/2016
 • Grondige fiscale opleiding: hypothecaire woonkredieten, (nieuwe) woonbonus, levensverzekering en pensioensparen (verzekeringstakken die aan bod kwamen = levensverzekering individueel en collectief (Tak 21+Tak 23) (1ste + 2de sessie)  – 01/06/2016 + 08/06/2016
 • BRIO (beheerssoftwarepakket voor verzekeringsmakelaars) - Algemene opleiding – 22/06/2016
 • BRIO (beheerssoftwarepakket voor verzekeringsmakelaars) - Risico-objecten, contracten en dus klanten efficiënt beheren – 24/06/2016
 • Tweede pensioenpijler voor zelfstandigen (verzekeringstakken die aan bod kwamen = persoonlijke ongevallenverzekering(Tak 1a), Gewaarborgd inkomen (Tak 2),
  Levensverzekeringen individueel en collectiefTak 21, Tak 23) – 22/09/2016
 • DKV Hospiproducten (verzekeringstak die aan bod kwam = Ziekte (Tak 2)) (1ste + 2de sessie) – 07/10/2016 + 18/11/2016
 • Verzekering van cyberrisico’s – 05/12/2016
 • Actualia inzake levensverzekeringen en aanvullende pensioenen – 15/12/2016
 • Budgetteren in het makelaarskantoor – 20/04/2017
 • Kredietbemiddeling (Febelfin Academy)  met examen - getuigschrift: met succes geslaagd - 25/04/2017
 • Update fiscaliteit 2017 (verzekeringstakken die aan bod kwamen = levensverzekering individueel en collectief (Tak 21+Tak 23) – 02/05/2017
 • Tweede pensioenpijler voor zelfstandigen - Tak 1a, 2, 21, 23 - 22 + 29/05/2017
 • Fiscale mogelijkheden 2de, 3de en 4de pijler - 26/09/2017
 • Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) - 30/01/2018
 • Update fiscaliteit 2018 - (verzekeringstakken die aan bod kwamen = levensverzekering individueel en collectief (Tak 21+Tak 23) - 19/04/2018
 • De Levensverzekering: wettelijke bepalingen + begunstigingsclausule - 11/09/2018
 • Sparen en beleggen met levensverzekering - 11/10/2018
 • Tweede pijler: kenmerken VAPZ, IPT, POZ, CPT, RIZIV en BLV - 20/11/2018
 • Fiscale mogelijkheden 2de, 3de en 4de pijler - 22/11/2018
 • Fiscaliteit pensioensparen, lange termijn sparen, woonbonus, roerende voorheffing, successierechten - 04/12/2018
 • BRIO (beheerssofwarepakket voor verzekeringsmakelaars) - Algemene opleiding - 10/12/2018
 • BRIO (beheerssoftwarepakket voor verzekeringsmakelaars) - Risico-objecten, contracten en dus klanten efficiënt beheren - 11/12/2018
 • Overzicht van alle nieuwigheden in 2018 binnen de levensverzekeringen - 17/12/2018
 • BNP Paribas Cardif: evolutie van hun schuldsaldoverzekering en van de onderschrijvingsprocedures" - 15/03/2019
 • Optimale opbouw pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders - 21/05/2019
 • Refresh fiscaliteit onoerende inkomsten/woonkredieten a.d.h.v. de nieuwe aangifte PB 2019 - 07/06/2019