Financiële zekerheid voor nu.

Financiële zekerheid voor nu.

Zelfstandigen, Zelfstandige bedrijfsleiders van Kleine Ondernemingen, Particulieren.

U loopt dagelijks tal van gevaren: (zwaar) ziek worden, een (zwaar) ongeval hebben, verongelukken, (veel te) jong sterven, te veel schulden aangaan...

ONZE.OPLOSSING voor u : FINANCIËLE ZEKERHEID VOOR NU door een MODULEERBARE TOTAALOPLOSSING. Preventie van financiële onzekerheid tegen de dagelijkse gevaren die u loopt.

 • FINANCIËLE ZEKERHEID = een Globale Preventie Strategie voor Zelfstandigen, voor Zelfstandige Bedrijfsleiders K.O. en voor Particulieren (**) 

 • VOOR NU = tijdens uw actieve loopbaan, tegen de, voornamelijk, persoonsgebonden gevaren die u loopt: 
             - uw medische kosten, 
             - uw verminderen of zelfs wegvallen van beroepsinkomen door ongevallen en ziekten,         
             - uw vroegtijdig overlijden,
             - uw te hoge schuldenafbetalingen

 • MODULEERBAAR = 4 modules van financiële bescherming tegen uw genoemde risico’s  

 • TOTAALOPLOSSING = de 4 modules samen = een totaaloplossing voor FINANCIËLE ZEKERHEID VOOR NU

 (*) Een aparte 5de module bezorgt "Financiële Zekerheid voor NU" en "Financiële Zekerheid voor STRAKS": Financiële Zekerheid tegen ZORGBEHOEVENDHEID. Meer info leest u hier.

(**) Onze modules 1, 2, 3 en 4 zijn toegankelijk voor Zelfstandigen en Zelfstandige Bedrijfsleiders K.O.; onze modules  1, 3 en 4 zijn toegankelijk voor Particulieren

Voor een goeie babbel hierover en een oplossing op uw maat:

Contacteer.ons