VAPZ.

ONZE.OPLOSSING voor u: 

1ste module van Financiële Zekerheid voor Straks = VAPZ / POZ / IPT

1ste module – 1ste luik van Financiële Zekerheid voor Straks = VAPZ

VAPZ = het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

= Kapitalisatiestelsel: u bouwt door uw eigen sparen op uw maat uw eigen kapitaal op uw maat op tegen uw pensioenleeftijd.

Het VAPZ is onderdeel van de zgn. “2de pensioenpijler”.

Het VAPZ in een notendop:

  • U bent zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep of startende zelfstandige of meehelpende echtgenoot met “maxi sociaal statuut”;
  • U betaalt sociale bijdragen;
  • U spaart met uw privégeld (d.w.z. u spaart als privépersoon);
  • U spaart per jaar minimaal 100 EUR en maximaal 8,17 % ("gewoon" VAPZ) of 9,40 % ("sociaal" VAPZ) van uw geherwaardeerd bruto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar terug dat op uw laatste sociale zekerheidsfiche van dit jaar staat;
  • U spaart per jaar maximaal 3.256,87 EUR ("gewoon" VAPZ) of 3.747,19 EUR (cijfers ink. 2014 aj. 2020 );
  • Er is geen verzekeringstaks op het VAPZ;
  • Uw gespaard bedrag is dan fiscaal volledig aftrekbaar als beroepskost = in uw hoogste belastingschijf => aantrekkelijk fiscaal voordeel tot 53,50% (!);
  • Door die volledige fiscale aftrekbaarheid als beroepskost vermindert u ook nog eens de basis voor de berekening van uw sociale bijdragen = aantrekkelijk sociaal voordeel tot 23,97% (!);
  • Totaal fiscaal + sociaal voordeel samen kan aldus afhankelijk van uw inkomen oplopen tot 64,65% (!) van wat u spaart => TOPPER! 
  • Eindkapitaal incl. winstdeelname = wordt uitgekeerd op uw wettelijke pensioenleeftijd;
  • Eindtaxatie: zeer gunstig:
   • Sociale afhouding van eindkapitaal INCLUSIEF winstdeelname = RIZIV bijdrage 3,55% + solidariteitsbijdrage van min. 0% max.2% = max. 5,55% samen;
   • Fiscale afhouding van eindkapitaal EXCLUSIEF winstdeelname (na sociale afhouding) = 4,00% van eindkapitaal gedurende 10 jaren aangeven bij uw inkomsten, als fictieve rente (als u tot dan actief gebleven bent, zo niet is het 5,00%). Doorgaans betaalt u hier slechts geen of een minieme belasting door, omwille dat uw wettelijke pensioeninkomsten laag zijn.

Tips:

 1. Overweeg zeker een "sociaal" VAPZ : u maximaliseert uw belastingaftrek én tegelijk maximaliseert u uw aanvullend-pensioenbedrag dat u bijeenspaart! TOPIDEE!
 2. U kan voorzien in uw VAPZ dat mits een beperkte kost, bij eventuele invaliditeit toch uw pensioenopbouw verder gezet wordt (doordat de maatschappij in uw plaats spaart);
 3. Binnen uw VAPZ kan ook UW GEWAARBORGD INKOMEN voorzien worden als bijkomend luik, onder de vorm van een zgn. “AVRI” (Aanvullende Rente Invaliditeit) welke onderschrijfbaar is tot 64 jaar;
 4. Via uw VAPZ kan u de AANKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN FINANCIEREN onder bepaalde voorwaarden.

Besluit: het VAPZ levert u interessante fiscale + sociale besparingen op – waardoor het rendement van de gespaarde bedragen zéér interessant is. Het VAPZ levert u daarnaast een mooi aanvullend pensioen op. Bovendien kan het VAPZ dienen om de aankoop van onroerende goederen te financieren. 

Voor een goeie babbel hierover en een oplossing op uw maat:

Contacteer.ons