IPT.

ONZE.OPLOSSING voor u :

1de module – 3de luik van Financiële Zekerheid voor Straks = IPT

IPT = de Individuele Pensioen Toezegging voor zelfstandige bedrijfsleiders (dus met een vennootschap)

= Kapitalisatiestelsel: uw vennootschap bouwt voor u op uw maat uw eigen kapitaal op uw maat op tegen uw pensioenleeftijd.

Het IPT is onderdeel van de zgn. “2de pensioenpijler”.

Het IPT in een notendop:

 • U bent zelfstandig bedrijfsleider (m.a.w. u heeft een vennootschap);
 • Uw vennootschap zegt u, haar zelfstandige bedrijfsleider, toe u individueel  een aanvullend pensioen te bezorgen;
 • Uw vennootschap financiert de toezegging door de gespaarde bedragen te storten bij een verzekeraar;
 • De gespaarde bedragen zijn onmiddellijk eigendom van de bedrijfsleider (en zijn begunstigden) en kunnen dus niet verloren gaan, wat er ook moge gebeuren met de vennootschap (bijv. verkoop, faillissement…);
 • De gespaarde bedragen zijn volledig fiscaal aftrekbaar als kost voor uw vennootschap, op voorwaarde dat de 80% regel wordt gerespecteerd; 
  TIP: binnen de 80% regel kan, om uw maximaal opbouwbaar kapitaal te berekenen, als uw loopbaan in rekening gebracht worden: de jaren die u reeds presteerde binnen uw vennootschap + de jaren die u nog zal presteren binnen uw vennootschap tot aan uw pensioenleeftijd (65 jaar) + maximaal tien jaren die u voorheen presteerde buiten uw vennootschap (de zogenaamde “backservice”);
 •  Taks op de gespaarde bedragen = 4,4%;
 • Eindkapitaal incl. winstdeelname = wordt uitgekeerd op uw wettelijke pensioenleeftijd;
 • Eindtaxatie:
  • Sociale afhouding van eindkapitaal INCLUSIEF winstdeelname = RIZIV bijdrage 3,55% + solidariteitsbijdrage van min. 0% max.2% = max. 5,55% samen;
  • Fiscale afhouding van eindkapitaal EXCLUSIEF winstdeelname (na sociale afhouding) = 10 %.

Tips:

 1. BINNEN UW IPT KAN OOK UW GEWAARBORGD INKOMEN VOORZIEN WORDEN als bijkomend luik, onder de vorm van een zgn. “AVRI” (Aanvullende Rente Invaliditeit) welke onderschrijfbaar is tot 64 jaar;
 2. VIA UW IPT KAN U DE AANKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN FINANCIEREN onder bepaalde voorwaarden;
 3. IPT kan onder bepaalde voorwaarden ook voor loontrekkende werknemers en voor loontrekkende bedrijfsleider.

Besluit: De IPT levert u straks een mooi aanvullend pensioen op. De IPT levert u nu interessante fiscale besparingen op – waardoor het rendement van de gespaarde bedragen zeer interessant is.  Bovendien kan de IPT dienen om de aankoop van onroerende goederen te financieren. 

Voor een goeie babbel hierover en een oplossing op uw maat:

Contacteer.ons