Lange Termijn Sparen.

Lange Termijn Sparen.

ONZE.OPLOSSING voor u :

2de module - 2de luik van Financiële Zekerheid voor Straks  = Lange Termijn Sparen

= Kapitalisatiestelsel: u bouwt door uw eigen sparen op uw maat uw eigen kapitaal op uw maat op tegen uw pensioenleeftijd.

Het Lange Termijn Sparen is onderdeel van de zgn. “3de pensioenpijler”.

Het Lange Termijn Sparen in een notendop:

  • U heeft (nog) geen hypothecair-kredietaflossingen of u heeft geen hypothecair-kredietaflossingen meer;
  • U kan dan via het “Langetermijnsparen” per jaar maximaal 176,40 EUR + 6% van uw netto belastbaar beroepsinkomen met belastingvermindering sparen met als absoluut maximum 2.350 EUR per jaar (cijfers ink. 2019 aj. 2020)
  • U geniet van een aantrekkelijk gewaarborgd rendement + eventuele winstdeelneming ( in zgn. Tak 21-producten) of van een desgewenst beschermd rendement  (= beschermd door verliesbeperker en/of winstbeschermer (zgn. Tak 23-producten);
  • U betaalt op uw spaarbedragen 2% taks;
  • U recupereert van uw jaarlijks spaarbedrag 30% via belastingvermindering = maximaal 705 EUR per persoon per jaar via uw personenbelasting (cijfer ink. 2019 aj. 2020);
  • Eindbelasting: op uw 60 jaar wordt het bijeengespaard kapitaal anticipatief belast aan 10%;
  • Risico: Producten Tak 21 = gewaarborgd door Garantiefonds tot 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Het risico voor het eventueel surplus = voor de verzekeringsnemer. Deze bescherming = in geval de verzekeringsmaatschappij in gebreke blijft. Producten Tak 23 = niet gewaarborgd door het Garantiefonds, desgewenst wel beschermd door de zelf gekozen eventuele verliesbeperker en / of winstbeschermer.

Voor een goeie babbel hierover en een oplossing op uw maat: 

Contacteer.ons