Het Wettelijk Pensioen

Het Wettelijk Pensioen

Het Wettelijk Pensioen  

= repartitiestelsel: de huidige actieve beroepsbevolking betaalt het pensioen van de huidige gepensioneerden

= de zgn. “1ste pensioenpijler”.

Onze stelling = uw wettelijk pensioen, da’s niet te doen.  Uw wettelijk pensioen biedt u geen “financiële zekerheid voor straks”. Waarom niet?

Daarom niet: hoeveel bedraagt het wettelijk pensioen?

De theorie: Op voorwaarde van een VOLLEDIGE loopbaan ( = 45/45 jaren !) en op voorwaarde dat de  zelfstandige / de werknemer zijn/haar pensioen pas opneemt op de wettelijke pensioenleeftijd (nu: 65 jaar, in 2025: 66 jaar, in 2030: 67 jaar) :

  • Zelfstandige :  maximumpensioen = +/- 1.800 EUR per maand 
  • Werknemer: maximumpensioen = +/- 3.100 EUR per maand

De realiteit ? Het gemiddeld pensioen op vandaag:

- van de zelfstandige = +/- 900 EUR per maand

- van de werknemer = +/- 1.100 EUR per maand

 

Is dat “te doen”? Is dat “financiële zekerheid voor straks”? Wij dachten van niet.

Is dat voldoende om te óver-leven? Ja. Misschien. Voor bad, bed, brood thuisMaar als  u op een kwade dag naar het rusthuis moet: de gemiddelde totaalkostprijs van een rusthuisverblijf in Vlaanderen = 1.600 EUR per maand …voor een “service” met de chronometer in de hand, en na de boterhammetjes om 18 uur, naar bed…Daààg, levenskwaliteit… Wel, wij dachten dat u iets méér had gewild… 

Is dat voldoende om te léven (“als ik met pensioen ben, ga ik eindelijk volop van het leven genieten”)? Neen. Echt léven, dat is niet te doen, met dat wettelijk pensioen.

Besluit: zorgen voor uw financiële zekerheid voor straks, zorgen voor een leefbaar pensioen: u zal het ZELF moeten doen.

Wat er aan te doen? 

U vult uw wettelijk pensioen (de zogenaamde 1ste pijler) op uw maat cumulatief aan via de modules van de zogenaamde 2de pijler ( = aanvullende pensioenopbouw met fiscaal voordeel, via en in functie van uw beroepsinkomsten als zelfstandige of als zelfstandig bedrijfsleider) + de zogenaamde 3de pijler ( = aanvullende pensioenopbouw met fiscaal voordeel, individueel, los van uw beroep)  + de zogenaamde 4de pijler ( = aanvullende pensioenopbouw zonder fiscaal voordeel, individueel, los van uw beroep, door sparen en beleggen).

Hoe doet u dat? Samen met ons. Nadat wij goed hebben geluisterd naar uw behoeften, verlangens en dromen en deze cijfermatig in kaart hebben gebracht , definiëert u samen met ons de kloof tussen uw behoeften/dromen enerzijds en het (eventuele) tekort aan indekking van uw financiële zekerheid bij ongewijzigde inspanning anderzijds. Vervolgens dicht u samen met ons die kloof: wij bekijken samen met u oplossingen op uw maat om uw behoeftenkloof  te dichten : wij bekijken samen met u uitvoerig en op uw maat hoe u uw eigen gewenste financiële zekerheid voor nu en voor straks zal kunnen bereiken, waarbij wij als onafhankelijk bemiddelaar samen met u een combinatie-op-uw-maat samenstellen uit ons uitgebreid gamma  verzekeringsoplossingen (fiscaal en niet-fiscaal)

Ontdek de 4 modules in onze rubriek “Financiële zekerheid voor Straks”.

Voor een goeie babbel hierover en een aanvullende pensioen-oplossing op uw maat: CONTACTEER.ONS